O raporcie

Wojna radykalnie wpłynęła na obszar Diversity, Equity & Inclusion. Z jednej strony kryzys jest prawdziwym sprawdzianem efektywności i autentyczności procesów D&I, z drugiej - dostarcza nowych wyzwań, na które nikt nie był w stanie się przygotować. Przez ostatnie tygodnie, biznes zlokalizowany w Polsce włożył wiele wysiłku w pomoc osobom doświadczającym wojny. Jednak gdy mija pierwsza fala impulsywnych działań, emocji i adrenaliny z nią związanych - pojawiają się pytania o to, jak pomagać i działać mądrze a także, jak działać w dłuższej perspektywie. Jakie zatem wyzwania stoją przed biznesem w obszarze D&I w kontekście wojny w Ukrainie?
​​​​​​​
​​​​​​​dr Anna Zaroda-Dąbrowska i dr Tomasz Dąbrowski
​​​​​​​Diversity Hub

 Co znajdziesz
 w raporcie?

Raport przygotowaliśmy z myślą o wszystkich tych osobach, które zajmują się tematem D&I i które - tak, jak my - zastanawiają się, o co w najbliższej przyszłości należy zadbać, gdzie mogą pojawiać się ryzyka, o czym warto pamiętać, jak zadbać o tak bardzo potrzebną dziś inkluzywność - nie tylko osób z doświadczeniem uchodźczym, ale całych naszych zespołów. 

Opinie, problemy i wyzwania dla D&I zgłaszane przez ponad 100 firm ujęliśmy w 10 kluczowych naszych zdaniem kategorii.
​​​​​​​

  1. Organizacja i zarządzanie pomaganiem
  2. Wsparcie osób zatrudnionych, bezpośrednio dotkniętych wojną
  3. Rotacje, braki i nadzwyczajne zmiany kadrowe
  4. Relacje z rosyjskim pracownikiem, klientem, dostawcą
  5. Dyskryminacja i poczucie sprawiedliwości
  6. Działania evidence-based 
  7. Kryzys psychiczny 
  8. Pomoc dla pomagających
  9.  Komunikowanie się w czasie wojny
  10. D&I w czasie wojny - doing D&I "as usual"?

 Dla kogo jest raport?

Misją Diversity Hub od zawsze była pomoc biznesowi w podejmowaniu przemyślanych i skutecznych działań w obszarze D&I. Jesteśmy w bliskim kontakcie z blisko 200 korporacjami, a ponad 100 spośród nich wzięło udział w zorganizowanych przez nas w ostatnich dwóch tygodniach task forces, podczas których wspólnie mapowaliśmy wyzwania, na które biznes powinien odpowiedzieć. Na tej podstawie powstał niniejszy raport. 

Raport przygotowaliśmy z myślą o wszystkich tych osobach, które zajmują się tematem D&I i które - tak, jak my - zastanawiają się, o co w najbliższej przyszłości należy zadbać, gdzie mogą pojawiać się ryzyka, o czym warto pamiętać, jak zadbać o tak bardzo potrzebną dziś inkluzywność - nie tylko osób z doświadczeniem uchodźczym, ale całych naszych zespołów. ​​​​​​​​​​​​​​

 O Diversity Hub

Jesteśmy zespołem pasjonatów o wszechstronnych zainteresowaniach, które spotykają się w punkcie dotyczącym humanistycznego podejścia do biznesu: budowania otwartych, przyjaznych miejsc pracy.

Na co dzień zajmujemy się przekazywaniem naszych zawodowych doświadczeń i inspiracji organizacjom: prowadzimy szkolenia, diagnozujemy wyzwania naszych klientów, konsultujemy i wprowadzamy ulepszenia. Tworzymy też innowacyjne rozwiązania edukacyjne na poziomie europejskim w ramach projektów.

​​​​​​​Budujemy globalną społeczność wokół tematu różnorodności, tworząc największą w tej części Europy konferencję D&I Changemakers, sieć European Diversity & Inclusion Network czy ERGs Center, skupiającą sieci pracownicze z całego świata.

2022 © Diversity Hub